Trang chủ

Tiêu chuẩn rohs là gì?

Tiêu chuẩn rosh là tiêu chuẩn để sản phẩm có thể vào tiêu thụ trong thị trường EU trong đó có 10 loại thiết bị điện tử có thể nằm trong tiêu chuẩn rohs. Bài viết duới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm các thông tin của tiêu chuẩn này .